Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

Naslov: ČERNELČEVA CESTA 15, 8250 BREŽICE

VODENJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE DELA DELAVCEV, KI OPRAVLJAJO DELO V ZVEZI Z NEGO IN OSKRBO BOLNIKOV NA ODDELKU, SAMOSTOJNO APLICIRANJE PARANTERALNE TERAPIJE, KI JO ODREDI ZDRAVNIK, NADZIRANJE REDA, HIGIENE IN ČISTOČE NA ODDELKU IN AMBULANTI, OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE VZGOJE BOLNIKOV, DIPLOMIRANIH IN SREDNJIH MEDICINSKIH SESTER, BOLNIČARJEV IN BOLNIŠKIH STREŽNIC, OPRAVLJANJE MENTORSTVA PRIPRAVNIKOM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM V ZDRAVSTVENI NEGI, SESTAVLJANJE MESEČNIH RAZPOREDOV DELA, VODENJE EVIDENCE O IZKORIŠČENOSTI DELOVNEGA ČASA IN PRISOTNOSTI NA DELU (MESEČNA DOSTAVA PODATKOV PRISTOJNI SLUŽBI) TER DRUGIH EVIDENC, MESEČNI OBRAČUN DELOVNIH UR IN USKLAJEVANJE LETNEGA DOPUSTA, EVIDENTIRANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV PO POTREBI V SKLADU Z VELJAVNO NOMENKLATURO, SKRB ZA PRAVILNO PREHRANO BOLNIKOV TER SODELOVANJE Z DIETNO SESTRO IN KUHINJO, SKRB ZA DOBRE MEDSEBOJNE ODNOSE IN PRIMEREN ODNOS DO BOLNIKOV, SODELOVANJE PRI NABAVI OSNOVNIH SREDSTEV ZA ODDELEK IN AMBULANTE, SKRB IN ODGOVORNOST, ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV NA ODDELKU IN AMBULANTI IN NAPOTITVE NA USTREZNE ZDRAVSTVENE PREGLEDE, SKRB ZA UVAJANJE NOVIH METOD DELA IN ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZAPOSLENIH NA ODDELKU, SKRB ZA IZVAJANJE DOGOVORJENEGA REŽIMA PO HIŠNEM REDU, SODELOVANJE IN NADZIRANJE UREJEVANJA ARHIVOV NA ODDELKU IN V AMBULANTAH (POPIS BOLEZNI, OBDUKCIJSKI ZAPISNIKI, HISTOLOŠKI IZVIDI, EKG ARHIV IN DRUGO DOKUMENTACIJO), SKRB ZA REDNO SERVISIRANJE IN KALIBRIRANJE APARATOV, STROJEV IN DELOVNIH PRIP.