Podjetje: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper – Associazione intercomunale non vedenti e ipovedenti Capodistria

Naslov: Repičeva ulica 4 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN ANALIZA DELA OSEBNIH ASISTENTOV NA PODLAGI INDIVIDUALNIH NAČRTOV, UPOŠTEVAJOČ MNENJA IN ODLOČBE PRISTOJNIH INSTITUCIJ, KI IZDAJAJO NAVEDENE DOKUMENTE, PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN ANALIZA IZOBRAŽEVANJA OSEBNIH ASISTENTOV V SKLADU Z DOLOČILI PREDPISOV, KI UREJAJO OSEBNO ASISTENCO, PRIPRAVA VSEBINSKIH IN FINANČNIH POROČIL O IZVAJANJU OSEBNE ASISTENCE ZA RAZLIČNE FINANCERJE V SODELOVANJU Z RAČUNOVODSKO SLUŽBO IN TAJNIKOM DRUŠTVA, SPREMLJANJE SPREMEMB TER DOPOLNITEV ZAKONODAJE IN PREDPISOV IZ NASLOVA OSEBNE ASISTENCE, SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI OSEBNE ASISTENCE, KI SO VPISANI V REGISTER IZVAJALCEV OSEBNE ASISTENCE NA PRISTOJNEM MINISTRSTVU ZA INVALIDSKO VARSTVO, SPREMSTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB, PRIPRAVA VLOG IN PRIJAV NA DRUGE SOCIALNO VARSTVENE RAZPISE NA LOKALNI IN DRŽAVNI RAVNI TER POROČANJE O IZVEDBI, PRIPRAVA VSEBINE IN VODENJE DELAVNIC IN SEMINARJEV ZA ČLANE DRUŠTVA, DRUGA DELA PO NALOGU IN POOBLASTILU TAJNIKA DRUŠTVA