Podjetje: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, D.O.O., DRUŽBA ZA IZVAJANJE STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOG NA PODROČJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Naslov: VEROVŠKOVA ULICA 70 , 1000 LJUBLJANA

-STROKOVNO OZIROMA TEHNIČNO ZAHTEVNE NALOGE S PODROČJA DELA,
-OBLIKOVANJE STROKOVNIH REŠITEV IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV S PODROČJA DELA TER PRIPRAVA DRUGIH TEKSTOV, DOKUMENTOV IN POROČIL S PODROČJA DELA,
-ZBIRANJE, ANALIZIRANJE, OBDELOVANJE IN INTERPRETIRANJE PODATKOV OZIROMA BAZ PODATKOV TER DAJANJE POJASNIL S PODROČJA DELA,
-VODENJE RAZLIČNIH EVIDENC S PODROČJA DELA,
-VODENJE IN SODELOVANJE V ZAHTEVNIH PROJEKTNIH SKUPINAH,
-DRUGA DELA IN NALOGE S PODROČJA DELA.