Podjetje: MARIFARM, proizvodnja in storitve d.o.o.

Naslov: Minařikova ulica 8 , 2000 MARIBOR

PRIPRAVA IN RAZVOJ STRATEGIJE ZA UČINKOVITEJŠO RABO NARAVNIH VIROV IN ZMANJŠEVANJE OBREMENITEV OKOLJA. RAZISKAVA IN OCENA VPLIVA NA OKOLJE IN S TEM POVEZANA TVEGANJA. IZVAJA UKREPE ZA ZAŠČITO OKOLJA. POROČA O STANJU OKOLJA IN MERI ONESNAŽENOST OKOLJA, IZVAJA PROGRAME SPREMLJANJA STANJA OKOLJA. PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENIH IN DRUGIH DOVOLJENJ. SKRB ZA USTREZNO ODSTRANJEVANJE ODPADKOV IZ PODROČJA DRUŽBE.