Podjetje: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Naslov: ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

VODENJE DELOVNEGA PODROČJA ZA KATEREGA ODGOVARJA, PODAJANJE STROKOVNIH PREDLOGOV IN DRUGO POTREBNO SODELOVANJE Z NADREJENIM, SPREMLJANJE ZAKONODAJE ZA ZADOLŽENO DELOVNO PODROČJE, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH IN ODGOVORNIH NALOG ZA ZADOLŽENO DELOVNO PODROČJE, PRIPRAVLJANJE VSEH POTREBNIH ZAHTEVNEJŠIH PODATKOV IN POROČIL, KI SE NANAŠAJO NA VSEBINO ZADOLŽENEGA DELOVNEGA PODROČJA, ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST, IZVAJANJE DRUGIH POTREBNIH ZADOLŽITEV PO ODLOČITVI NADREJENIH, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI IN Z ZUNANJIMI ORGANI SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL, PLANOV, DRUGIH GRADIV IN DOGODKOV SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL, PLANOV IN DRUGIH GRADIV VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV PRIPRAVLJANJE IN POSREDOVANJE VSEH POTREBNIH PODATKOV IN POROČIL, KI SE NANAŠAJO NA VSEBINO DELOVNEGA PODROČJA SODELOVANJE V ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH SAMOSTOJNO ORGANIZIRANJE IN VODENJE PISARNIŠKEGA POSLOVANJA VODENJE DOKUMENTACIJE, UREJANJE IN RAZVRŠČANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA – ARHIVIRANJE SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST.