Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI ZBIRANJU IN UREJANJU PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZ IN POROČIL, SODELOVANJE PRI VODENJU IN IZVEDBI POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL TER S POSAMEZNIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI PRI PRIPRAVI STROKOVNIH IZHODIŠČ ZA IZVEDBO JAVNIH RAZPISOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN PREDPISOV S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA, SPREMLJANJE LETNIH IN PERIODIČNIH POROČIL IN IZDELAVA MANJ ZAHTEVNIH STROKOVNIH PODLAG ZA ODLOČANJE, IZVAJANJE DELOVNIH ZADOLŽITEV PO NAVODILIH VODJE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC