Podjetje: Javni zavod Ljubljanski grad

Naslov: Grajska planota 1 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL IZ DELOVNEGA PODROČJA ORGANIZACIJSKE ENOTE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ANALIZ, INFORMACIJ, LETNIH POROČIL, PLANOV, STROKOVNIH GRADIV ZA JAVNE RAZPISE IN DRUGIH GRADIV S PODROČJA SVOJEGA DELA, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJE STRATEGIJE TRŽENJA, OGLAŠEVALSKIH AKCIJ IN DRUGIH AKCIJ ZA KREPITEV BLAGOVNIH ZNAMK LJUBLJANSKEGA GRADU, PRIPRAVA PREDLOGOV, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE SPLETNEGA OGLAŠEVANJA IN KOMUNICIRANJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ANALIZ TRGA IN NAČRTA SPLETNEGA OGLAŠEVANJA, UREJANJE, OBLIKOVANJE IN AŽURIRANJE VSEBIN DRUŽABNIH / SOCIALNIH OMREŽIJ ZAVODA, STROKOVNO ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE IN PRIPRAVLJANJE TER IZVAJANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI DOMA IN V TUJINI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INFORMACIJ ZA POSAMEZNE PROMOCIJSKE AKCIJE V SODELOVANJU Z SLUŽBO ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI, ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE TRŽNIH NAJEMOV PROSTOROV, TEHNIČNE OPREME IN OSEBJA ZA IZVAJANJE TRŽNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV TER DEŽURSTVO NA PRIREDITVAH, PLANIRANJE IN VODENJE STROŠKOV TER SKRB ZA REALIZACIJO POGODB IZ PODROČJA DELA, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL S PODROČJA SLUŽBE, UREJANJE ARHIVA S SVOJEGA PODROČJA DELA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH DEL IZ DELOVNEGA PODROČJA SLUŽBE, PO NALOGU DIREKTORJA OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z ZAKONODAJO, SPLOŠNIMI AKTI ZAVODA IN STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO.