Podjetje: RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Slovenska cesta 50 , 1000 LJUBLJANA

SE PRIPRAVLJA NA OPRAVLJANJE NALOG STROKOVNEGA SODELAVCA ZA REVIDIRANJE: SODELUJE PRI IZVAJANJU REVIZIJ, SODELUJE PRI PRIPRAVI NAČRTOV REVIZIJ, SODELUJE PRI SESTAVI REVIZIJSKIH POROČIL, IZVAJA ENOSTAVNEJŠE REVIZIJE, ZA KATERE STA PODROBNO NAČRTOVANJE IN POROČANJE PRETEŽNO PREDHODNO
OPREDELJENA.