Podjetje: RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Slovenska cesta 50 , 1000 LJUBLJANA

SODELUJE PRI IZVAJANJU REVIZIJ, SODELUJE PRI PRIPRAVI NAČRTOV REVIZIJ, SODELUJE PRI SESTAVI REVIZIJSKIH POROČIL, IZVAJA ENOSTAVNEJŠE REVIZIJE, ZA KATERE STA PODROBNO NAČRTOVANJE IN POROČANJE PRETEŽNO PREDHODNO OPREDELJENA.