Podjetje: WEILER Abrasives d.o.o.; WEILER Abrasives d.o.o. PE SPE FLEX SC

Naslov: Tovarniška cesta 5 , 3214 ZREČE

IZVAJANJE NALOG SVETOVALCA ZA KEMIKALIJE, SVETOVANJE O ZADEVAH, POVEZANIH S POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI NA PODLAGI ZAKONA O KEMIKALIJAH IN DRUGIH ZAKONOV IN PREDPISOV, KI UREJAJO UPORABO KEMIKALIJ, SKLADIŠČENJE KEMIKALIJ TER PROMET Z NJIMI, ZASTOPANJE V UPRAVNIH ZADEVAH V POSTOPKIH PRI ORGANU, PRISTOJNEM ZA KEMIKALIJE, NADZOROVANJE V UPRAVNIH ZADEVAH V POSTOPKIH PRI ORGANU, PRISTOJNEM ZA KEMIKALIJE, NADZOROVANJE IN IZVAJANJE INTERNIH PREDPISOV S PODROČJA KEMIKALIJ, OBVLADOVANJE KEMIKALIJ V PODJETJU, PREPOZNAVANJE VPLIVOV KEMIKALIJ NA OKOLJE, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV IN UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ALI ODPRAVO POSLEDIC OBREMENJEVANJA OKOLJA, ITD..