Podjetje: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA

Naslov: KOLODVORSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA

POPIS IN ANALIZA POSLOVNIH PROCESOV SODELOVANJE PRI OPTIMIZACIJI PROCESOV IN ORGANIZIRANOSTI POSLOVANJA VODENJE ZAHTEVNIH PROJEKTOV PREDLAGANJE IN SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH METOD, TEHNIK IN NAČINOV DELA UREJANJE PODATKOVNIH BAZ IZDELAVA ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL.