Podjetje: ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN INSTITUTE FOR ADULT EDUCATION

Naslov: Šmartinska cesta 134 A, 1000 LJUBLJANA

ZNANJE NA PODROČJU IZVAJANJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE, ČRPANJA SREDSTEV IZ EU SKLADOV, POZNAVANJE NAVODIL, OBRAZCEV IN POSTOPKOV ZA PRIPRAVO IN ODDAJO ZAHTEVKOV ZA PROJEKTE SOFINANCIRANE IZ EVROPSKIH SREDSTEV (ESS), PRIPRAVA IN ODDAJA ZAHTEVKOV, USKLAJEVANJE Z VODJI PROJEKTA IN SLUŽBAMI PRI PROCESIRANJU FINANČNE DOKUMENTACIJE IN ZAHTEVKOV ZA POTREBE NEMOTENEGA ČRPANJA SREDSTEV, PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN SPREMLJANJE VSEH FINANČNIH TOKOV NA PROJEKTU V SKLADU Z NAVODILI FINANCERJEV IN ZA POTREBE IZVAJALCA, PRIPRAVA TER USKLAJEVANJE FINANČNIH NAČRTOV IN POROČIL, TER PROJEKCIJ SREDSTEV, NAČRTOVANJE STRATEGIJE IN TAKTIKE FINANČNEGA VODENJA PROJEKTA, UPORABA OSNOVNIH RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV, NOVIH TEHNOLOGIJ IN MEDIJEV PRI DELU ZAHTEVNEJŠE (EXCEL, WORD, ISARR, E-MA IN PRIMERLJIVE APLIKACIJE).