Podjetje: ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN INSTITUTE FOR ADULT EDUCATION

Naslov: Šmartinska cesta 134 A, 1000 LJUBLJANA

ZNANJA NA PODROČJU IZVAJANJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE, ČRPANJA SREDSTEV IZ EU SKLADOV, Z DELOM SKRBNIŠTVA POGODB IN FINANČNE KONTROLE NA PROJEKTIH SOFINANCIRANIH IZ EVROPSKIH SREDSTEV (ESS, ESRR), PRIPRAVA TER USKLAJEVANJE FINANČNIH NAČRTOV IN POROČIL TER PROJEKCIJ SREDSTEV, NAČRTOVANJE STRATEGIJE IN TAKTIKE FINANČNEGA VODENJA PROJEKTA, ZNANJE OSNOVNIH RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN OBVLADOVANJE NOVIH TEHNOLOGIJ IN MEDIJEV, OBVLADOVANJE DELA Z RAČUNALNIKOM – ZAHTEVNEJŠE (EXCEL, WORD, ISARR, E-MA IN PRIMERLJIVE APLIKACIJE)