Podjetje: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE

Naslov: Podbevškova ulica 12 , 8000 NOVO MESTO

vodenje vseh kadrovskih postopkov, izdelava poročil in analiz z delovnega področja, organiziranje področja upravljanja s kadrovskimi viri in razvoj kadrov ter skrb za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih …