Podjetje: CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK

Naslov: ŠENTVID PRI STIČNI 44, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI

VODENJE KNJIGOVODSTVA SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA IN FINANČNEGA NAČRTA SPREMLJANJE PRODAJE NA TRGU Z VSO DOKUMENTACIJO IZDAJA RAČUNOV ZA STORITVE IZDAJA OPOMINOV IN REŠEVANJE REKLAMACIJ TER PRITOŽB PRIPRAVA PODATKOV IN ANALIZ ZA VODSTVO ZAVODA VODENJE DOKUMENTACIJE, KI JE PREDPISANA ZA OPISANO DEJAVNOST,
TIMSKO DELO: VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA IN HRAMBA GOTOVINE V BLAGAJNI IZDAJA IN OBRAČUN POTNIH NALOGOV ZA ZAPOSLENE SODELOVANJE PRI OBRAČUNU PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV SODELOVANJE V TIMU AKTIVNO SODELOVANJE V PROCESU KAKOVOSTI SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI.