Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER

Naslov: Cesta I. slovenskega tabora 2 , 9240 LJUTOMER

– VODENJE GLAVNE KNJIGE, – VODENJE MATERIALNEGA KNJIGOVODSTVA, – VODENJE EVIDENC OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, – VODENJE STROŠKOVNEGA KNJIGOVODSTVA, – OPRAVLJANJE DEL KNJIGOVODJE IN FINANČNIKA – PROCES NAROČANJA BLAGA IN STORITEV – DRUGA OPRAVILA PO NALOGU NADREJENEGA