Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Naslov: Štukljeva cesta 44 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU DELA S PODROČJA RAZVOJA IN NADGRADNJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA TER POSTOPKOV ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI, SODELOVANJE PRI VODENJU ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.