Podjetje: OBČINA POSTOJNA

Naslov: Ljubljanska cesta 4 , 6230 POSTOJNA

IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJU POTREBNIH EVIDENC, IZVAJANJE TAJNIŠKIH NALOG ZA ŽUPANA, PODŽUPANE IN POSVETOVALNA TELESA ŽUPANA (ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV IN SESTANKOV, PRIPRAVA SKLEPOV ŽUPANA, VODENJE EVIDENCE PREJETE IN ODPOSLANE ŽUPANOVE POŠTE), VODENJE TAJNIŠTVA OBČINSKE UPRAVE, IZVAJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH TAJNIŠKIH OPRAVIL, PRIPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE SESTANKOV, ADMINISTRATIVNA DELA ZA KOLEGIJE ŽUPANA, OBČINSKE UPRAVE IN DIREKTORICE OBČINSKE UPRAVE, SKRB ZA PROTOKOLARNE ZADEVE (OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH IN ORGANIZACIJSKO-TEHNIČNIH OPRAVIL PRI IZVEDBI PROTOKOLARNIH DOGODKOV), NABAVLJANJE POSLOVNIH DARIL, VODENJE EVIDENCE PREJETIH IN ODDANIH POSLOVNIH TER DRUGIH DARIL, USMERJANJE IN INFORMIRANJE STRANK, IZVAJANJE ENOSTAVNIH KADROVSKIH OPRAVIL, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENIH PRIMERLJIVE STOPNJE ZAHTEVNOSTI.