Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Naslov: RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE

– VODJA SLUŽBE ZA KAKOVOST
– DELA S PODROČJA RAČUNOVODSKE SLUŽBE