Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Naslov: LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR

SAMOSTOJNO VODENJE POSTOPKOV NABAV,
SODELOVANJE V STROKOVNIH KOMISIJAH ZA VODENJE POSTOPKOV ODDAJE JAVNEGA NAROČILA,
IZDELAVA IN SODELOVANJE PRI IZDELAVI DOKUMENTACIJE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA,
PRIPRAVA ANALIZ IN POROČIL S PODROČJA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.