Podjetje: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Naslov: Tržaška cesta 21 , 1000 LJUBLJANA

NALOGE DELOVNEGA MESTA: VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJANJE NALOG S PODROČJA ZAVAROVANJA OPREME IN SLUŽBENIH VOZIL, IZVAJANJE NALOG, VODENJE EVIDENCE PARKIRNIH MEST IN VODENJE EVIDENCE UPORABNIKOV PARKIRNIH MEST MINISTRSTVA, OBČASNO OPRAVLJANJE PREVOZOV, IZVAJANJE NALOG ODGOVORNEGA DELAVCA V SKLADU Z UREDBO, KI UREJA PRISTOJNOSTI UPRAVNIH ORGANOV NA PODROČJU UPORABE SLUŽBENIH AVTOMOBILOV V ORGANIH DRŽAVNE UPRAVE, IZVAJANJE NALOG S PODROČJA VZDRŽEVANJA SLUŽBENIH VOZIL, ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STORITEV SISTEMA ZA KONTROLO PRISTOPA, IZVAJANJE NALOG VEZANIH NA UPORABO IN VZDRŽEVANJE TER UPRAVLJANJE OBJEKTA, IZVAJANJE NALOG, SKRBNIŠTVA IN NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOČASNIM IZVAJANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL, IZVAJANJE EVIDENČNIH NAROČIL IZ DELOVNEGA PODROČJA IN VODENJE SEZNAMA EVIDENČNIH NAROČIL, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDLOGA IN IZVAJANJU PRORAČUNA TER ZAKLJUČNEGA RAČUNA, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S PRESKRBO MINISTRSTVA S PAPIRNIŠKIM IN DRUGIM MATERIALOM, PRIPRAVLJANJE POROČIL IN GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA, PRIPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, STROKOVNIH GRADIV IN INFORMACIJ, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE.