Podjetje: MESTNA OBČINA CELJE

Naslov: Trg celjskih knezov 9 , 3000 CELJE

– VODENJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA NA INVESTICIJSKIH PROJEKTIH OBČINE;
– NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IZVEDBE IN NADZOR INVESTICIJ,
– IZVAJANJE UPRAVNIH IN STROKOVNO TEHNIČNIH NALOG ZA PRAVILNO IN PRAVOČASNO IZVAJANJE AKTIVNOSTI S PODROČJA
INVESTICIJ;
– ZAGOTAVLJANJE IZVAJANJA INVESTICIJ IN OPRAVLJANJE NALOG INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA OBČINE;
– OPRAVLJANJE NALOG V ZVEZI Z OPREMLJANJEM ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO,
– SKRB ZA PRIPRAVO INVESTICIJSKIH PROGRAMOV,
– IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU INVESTIRANJA V JAVNO INFRASTRUKTURO TER OBJEKTE JAVNEGA POMENA;
– PRIPRAVA IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI, PREDSTAVLJANJE INVESTITORJA V POGODBAH Z IZVAJALCI IN IZVAJANJE VSEH
POSTOPKOV NA PODROČJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE TER OBJEKTOV JAVNEGA POMENA,
– IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU INVESTIRANJA V KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ,
– SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN VODENJU INVESTICIJ PRIMARNE MESTNE INFRASTRUKTURE,
– SPREMLJANJE IN KOORDINIRANJE IZGRADNJE OBJEKTOV NA TERENU IN ZAGOTAVLJANJE NADZORA
CELOTNO BESEDILO OBJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA JE DOSTOPNO NA: HTTPS://MOC.CELJE.SI