Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

Naslov: OBLAKOVA ULICA 5 , 3000 CELJE

ZBIRANJE IN ANALIZIRANJE PODATKOV O FINANČNEM POSLOVANJU, NADZOR NAD OBDELAVO KNJIGOVODSKIH PODATKOV, IZDELAVA PERIODIČNIH RAČUNOV IN ZAKLJUČNIH RAČUNOV, IZDELAVA MESEČNEGA IN LETNEGA FINANČNEGA PLANA, SPREMLAJNJE FINANČNE ZAKONODAJE IN ZAGOTAVLJANJE POSLOVANJA V SKLADU Z ZAKONI IN PREDPISI, IZVAJANJE FINANČNEGA POSLOVANJA IN PLAČILNEGA PROMETA, RAČUNSKA KONTROLA FAKTUR, SPREMLJANJE TERJATEV, OBRAČUNAVANJE DAVKOV IN PRISPEVKOV TER OBRAČUN DAVKA NA DODANO VREDNOST.
PISNE VLOGE Z DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN ŽIVLJENJEPISOM NAM POŠLJITE PO POŠTI S PRIPISOM: “RAZPIS – STROKOVNI SODELAVEC VII/2 – FINANČNA SLUŽBA”