Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

Naslov: OBLAKOVA ULICA 5 , 3000 CELJE

OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV, PODPORA UPORABNIKOM PRI OBRAČUNU ZDRAVSTVENIH STORITEV, REŠEVANJE REKLAMACIJ ZDRAVSTVENIH STORITEV, VZDRŽEVANJE ŠIFRANTOV V INFORMACIJSKEM SISTEMU SKLADNO S POOBLASTILI, IZVAJANJE DNEVNE KONTROLE POPOLNOSTI VNOSA PODATKOV, PRAVILNOSTI PODATKOV, SKLADNOSTI OBRAČUNA ZDRAVSTVENIH STORITEV Z VELJAVNIMI PRAVILI, IZVAJANJE SPROTNIH POPRAVKOV NAPAK, IZVAJANJE KONTROLE PRAVILNOSTI PODATKOV V OKVIRU STATISTIKE ZDRAVSTVENIH STORITEV, TER POŠILJANJE PODATKOV ZUNANJIM UPORABNIKOM.
PISNE VLOGE Z DOKAZILI O IZPOLNJEVAJU POGOJEV IN ŽIVLJENJEPISOM NAM PO POŠTI POŠLJITE S PRIPISOM: “RAZPIS – STROKOVNI SODELAVEC – FAKTURNA SLUŽBA”.