Podjetje: MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Naslov: Seidlova cesta 1 , 8000 NOVO MESTO

SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA,
– SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POROČIL IN GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA,
– IZVAJANJE NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA,
– PRIPRAVLJANJE ANALIZ IN POROČIL Z DELOVNEGA PODROČJA,
– PRIPRAVLJANJE ENOSTAVNEJŠIH ANALIZ, STROKOVNIH GRADIV IN INFORMACIJ,
– IZVAJANJE PREDPISANEGA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA,
– SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA.