Podjetje: JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Naslov: Poljanska cesta 40 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU SPLOŠNIH ZADEV PO NAVODILIH,
SODELOVANJE S SKUPNIMI SLUŽBAMI IN ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI V OKVIRU DEL IN NALOG NA PODROČJU SPLOŠNIH ZADEV,
SPREMLJANJE PRAVILNEGA IN PRAVOČASNEGA IZVAJANJA NALOG IN PROJEKTOV,
PRIPRAVLJANJE ANALIZ IN POROČIL O NALOGAH IN PROJEKTIH S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV,
SODELOVANJE PRI POSAMEZNIH DELIH DRUGIH ORGANIZACIJSKIH ENOT PO NALOGU NADREJENEGA,
DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.