Podjetje: OBČINA PIVKA

Naslov: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA

DELO NA PROJEKTU CULTURECOVERY, OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIH IN STROKOVNIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA, REŠEVANJE ZAHTEVNEJŠIH POBUD IN PREDLOGOV, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOČASNIM IZVAJANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI, PRIPRAVLJANJE ANALIZ IN POROČIL, IZVAJANJE STROKOVNO TEHNIČNIH NALOG, PRIPRAVA PROGRAMOV, IZVAJA IN PRIPRAVLJA JAVNA NAROČILA NA PODROČJU, PRIDOBIVA POTREBNA DOVOLJENJA IN SOGLASJA IN DRUGE NALOGE PO NALOGU ŽUPANA IN DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE.