Podjetje: RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Slovenska cesta 50 , 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVLJA IN VZDRŽUJE CELOSTNO GRAFIČNO PODOBO ZA KOMUNIKACIJSKE IN PREDSTAVITVENE NAMENE, SODELUJE PRI OBLIKOVANJU REVIZIJSKIH POROČIL, PRIPRAVLJA IN IZDELUJE GRAFIČNA SPOROČILA, KREIRA, SESTAVLJA IN UREJA SPLETNE STRANI.