Podjetje: OBČINA HORJUL

Naslov: Občinski trg 1 , 1354 HORJUL

NALOGE, KI SE OPRAVLJAJO NA DELOVNEM MESTU SO PREDVSEM: IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA IN VODENJA DOKUMENTARNEGA GRADIVA, SPREJEMANJE STRANK IN POMOČ STRANKAM, PRIPRAVA IN NOVELACIJA NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA, SKRB ZA BAZE PODATKOV (NUSZ, GP, PISO IDR.) IN IKT ZA POTREBE ORGANOV OBČINE, VKLJUČNO Z NOVELACIJO PODATKOV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH NALOG S PODROČJA PROMOCIJE OBČINE IN TURIZMA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIV ZA SEJE OBČINSKEGA SVETA TER ODBOROV IN KOMISIJ OBČINE, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, EVIDENC, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH GRADIV, SPREMLJANJE, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE OZIROMA SODELOVANJE PRI PRIJAVI IN IZVEDBI RAZPISOV ZA SREDSTVA RS OZ. EU, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU KADROVSKIH NALOG TER PRI MATERIALNEM IN FINANČNEM POSLOVANJU, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU ŽUPANA IN DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE.