Podjetje: MESTNA OBČINA VELENJE

Naslov: TITOV TRG 1, 3320 VELENJE

VODENJE ADMINISTRATIVNIH DEL ZA URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KOORDINACIJA KLICEV PROJEKTA KAMERAT, EVIDENTIRANJE VSEK KULTURNIH SPOMENIKOV V MO VELENJE,
SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POROČIL IN GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA IN VODENJE POTREBNIH EVIDENC,
PRIPRAVLJANJE ENOSTAVNEJŠIH ANALIZ, STROKOVNIH GRADIV IN INFORMACIJ,
DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENIH.