Podjetje: OBČINA KAMNIK

Naslov: Glavni trg 24 , 1241 KAMNIK

OPRAVLJANJE RAZNOVRSTNIH STROKOVNO-TEHNIČNIH NALOG NA PODROČJU GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI IN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.