Podjetje: NARODNI MUZEJ SLOVENIJE

Naslov: PREŠERNOVA CESTA 20, 1000 LJUBLJANA

STROKOVNO ADMINISTRATIVNO DELO:
PRIPRAVA VPRAŠALNIKOV, PRAVILNIKOV, IZVEDBENIH DOKUMENTOV ZA POSAMEZNA PODROČJA MUZEJSKEGA DELA,
PRIPRAVA DOKUMENTOV IN KOORDINIRANJE DELA PRI PRIPRAVI STROKOVNIH STANDARDOV, MERIL, KLJUČEV OZIROMA SODIL,
DELO NA PODROČJU ODNOSOV Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO,
POROČANJE O OPRAVLJENEM DELU IN UGOTOVITVAH, PREDLAGANJE REŠITEV.
OSTALO STROKOVNO DELO
, OBJAVLJANJE ČLANKOV IN PUBLIKACIJ S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU SVOJEGA DELA.