Podjetje: ECE, energetska družba, d.o.o.

Naslov: Vrunčeva ulica 2 A, 3000 CELJE

POMOČ PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PODLAG ZA OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE PRODAJNE STRATEGIJE V SLUŽBI SPLETNE TRGOVINE,
PREJANJE PRODAJNE IN POPRODAJNE DOKUMENTACIJE IN POSTOPKOV V INFORMACIJSKEM SISTEMU PRI SKLEPANJU POGODB,
PRIPRAVA IN POŠILJANJE POGODB PONUDB IN MARKETINŠKEGA GRADIVA KUPCEM V SODELOVANJU S PRODAJNIMI AKCIJAMI,
UREJANJE ZAHTEVKOV DO KUPCEV, REKLAMACIJE, POVPRAŠEVANJE, PROŠNJE, INFORMACIJE,…
DNEVNO INFORMIRANJE IN USKLAJEVANJE Z VODJO SPLETNE TRGOVINE GLEDE POTREBNIH OPRAVIL ZA KUPCE IN INFORMIRANJE V ZVEZI Z NJIMI TER SPREMLJANJE IN POROČANJE O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH SKRBNIKOM IN NADREJENIM,
KLICANJE KUPCEV Z NAMENOM PRODAJE IN ZBIRANJA INFORMACIJ ZA KOMERCIALNE NAMENE,
SKRB ZA SPREMLJANJE PRAVILNEGA DELOVANJA SPLETNIH KANALOV, ZA KOMUNIKACIJO S KUPCI IN JAVLJANJE MOREBITNIH TEŽAV ODGOVORNIM OSEBAM,
INFORMIRANJE O AKTUALNI PONUDBI, POTREBNIH KORAKIH ZA IZVEDBO ZAHTEVANIH SPREMEMB, NOVOSTIH IN SPREMEMBAH NA TRGU ENERGENTOV, SPLETNE TRGOVINE IN OSTALIH IZDELKOV IN STORITEV, KI JIH DRUŽBE PONUJA V OKVIRU SLUŽBE SPLETNE TRGOVINE,
SKRB ZA INTERNETNO PRODAJO, POVPRAŠEVANJE , PONUDBA, PRODAJA, VNOS PODATKOV V INFORMACIJSKI SISTEM