Podjetje: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Naslov: Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE

OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POGODBENIH DOKUMENTOV SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTOV PREDLAGANJE NOVIH METOD TEHNIK IN POSTOPKOV DELA SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU SODELAVCEV VODENJE EVIDENC IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL