Podjetje: KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR

Naslov: VINARSKA ULICA 14, 2000 MARIBOR

OPRAVLJANJE VSEH NALOG PRI SELEKCIJI VINSKE TRTE IN ZAGOTAVLJANJU IZHODIŠČNEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA VINSKE TRTE PO NAVODILIH VODJE ALI TEHNOLOGA I, OPRAVLJANJE VSEH NALOG PRI VZDRŽEVALNI SELEKCIJI PO NAVODILIH VODJE ALI TEHNOLOGA I, OPRAVLJANJE POTREBNIH NALOG PRI PRIDELAVI BAZNIH TRSNIH CEPLJENK ALI KORENJAKOV, IZVAJANJE VSEH POTREBNIH TEHNOLOŠKIH IN AMPELOTEHNIČNIH UKREPOV V NASADIH, TRSNICI IN REPOZITORIJU KLONOV, NADZOR NAD DELOM PODREJENIH SODELAVCEV IN NJIHOVO UVAJANJE V DELO, SPROTNO IZOBRAŽEVANJE, DELO Z ZDRAVJU NEVARNIMI IN ŠKODLJIVIMI SNOVMI, VSA DELA PO NALOGU VODJE ALI TEHNOLOGA I, KI SO V OKVIRU DELAVČEVIH SPOSOBNOSTI.