Podjetje: KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR

Naslov: VINARSKA ULICA 14, 2000 MARIBOR

ANALIZIRANJE IN OCENJEVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA RASTLIN, SPREMLJENJE (MONITORING) IN OPAZOVANJE POJAVA IN RAZVOJA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV, DOLOČANJE OPTIMALNIH ROKOV ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV, EVIDENTIRANJE IZBRUHOV IN POVEČANIH POPULACIJ ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV, NAPOVEDOVANJE RAZVOJA IN POVEČANEGA POJAVA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV, OPOZARJANJE IN PREPREČEVANJE ŠIRJENJA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV, DAJANJE NASVETOV IN STROKOVNIH MNENJ IMETNIKOM V ZVEZI Z ZDRAVSTVENIM VARSTVOM RASTLIN, IZVAJANJE APLIKATIVNE RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI, PROJEKTNO DELO, POVEZANO Z ZDRAVSTVENIM VARSTVOM RASTLIN, DELO Z ZDRAVJU NEVARNIMI IN ŠKODLJIVIMI SNOVMI.