Podjetje: Slovenske železnice – Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.

Naslov: Kolodvorska ulica 11 , 1000 LJUBLJANA

DELO NA EKONOMSKEM PODROČJU (PRIPRAVA LETNIH PLANOV STROŠKOV, PRIHODKOV IN OPREME, NADZOR NAD REALIZACIJO PLANA, PREGLED IN UREJANJE RAČUNOV, SPREMLJANJE FINANČNE REALIZACIJE POGODB, KONTROLA KNJIG.LISTIN TER RUGE NALOGE.