Podjetje: DOM UPOKOJENCEV PTUJ

Naslov: VOLKMERJEVA CESTA 10, 2250 PTUJ

OBRAČUN OSKRBNIN IN ZDRAVSTVENE NEGE TER IZSTAVLJANJE VSEH RAČUNOV,PRIPRAVA IN KONTROLA DATOTEKE PLAČIL DOBAVITELJEV, EVIDENTIRANJE PLAČIL IN NADZOR TER POŠILJANJE OPOMINOV ZA PLAČILO ZAPADLIH TERJATEV, VODENJE BLAGAJNE IN BLAGAJNIŠKEGA DNEVNIKA, PRIPRAVA PODLAG ZA IZDELAVO LETNEGA OBRAČUNA, POROČIL, ANALIZ, UREJANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA NADALJNE ANALIZE, PRIPRAVA POROČIL IN ANALIZ, VODENJE STROŠKOVNEGA KNJIGOVODSTVA, SODELOVANJE Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI UPORABNIKI RAČUNOVODSKIH INFORMACIJ, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, VSEBINSKO REŠEVANJE REKLAMACIJ IN USKLAJEVANJE ODPRTIH POSTAVK, MESEČNO USKLAJEVANJE ANALITIKE SALDAKONTOV Z GLAVNO KNJIGO