Podjetje: Izobraževalni center Geoss d.o.o.

Naslov: Cesta komandanta Staneta 2 , 1270 LITIJA

DELO Z OSEBAMI IZ CILJNE SKUPINE PROJEKTA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU OBVEZNIH VSEBIN PROGRAMA (NA KATEREGA JE ZAPOSLENI DODELJEN), INDIVIDUALNO DELO Z UDELEŽENCI, VODENJE POGOVOROV V SKUPINI, SODELOVANJE S KOORDINATORJEM, STROKOVNIMI SO(DELAVCI) NA CSD, ZRSZ, POTENCIALNIMI DELODAJALCI, TER DRUGIMI DELEŽNIKI NA LOKALNI RAVNI (ZA PROGRAM OZ. PROJEKT NA KATEREGA JE ZAPOSLENI DODELJEN), SODELOVANJE IN POMOČ PRI PRIPRAVI POROČIL, SODELOVANJE Z OSTALIM ADMINISTRATIVNIM OSEBJEM NA PROJEKTU, OSTALE NALOGE GLEDE NA POTREBE PROJEKTA PO NAVODILIH NADREJENEGA.