Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT

Naslov: GORTANOVA ULICA 22, 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVA IN IZVAJANJE VAJ, POMOČ PRI IZVAJANJU IZPITOV, SODELOVANJE PRI DIPLOMSKIH DELIH, SKRB, DA SO NEVARNE SNOVI USTREZNO IN PREDPISANO SKLADIŠČENE ,SKRB ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAŽEVANJE IN POUČENOST OSEB KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH, STALNI NADZOR IZVAJANJA VARNOSTNIH UKREPOV IN UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME, SKRB ZA PRIPRAVO VSEH USTREZNIH DELOVNIH SREDSTEV (ORODJA, OPREMA, REKVIZITI), KI SO POTREBNI ZA IZVEDBO PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ PRI PREDMETU IN PO KONČANEM PEDAGOŠKEM PROCESU ZA USTREZNO SHRANITEV TEH SREDSTEV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA.