Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Naslov: Kotnikova ulica 28, 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE NALOG V OKVIRU PROJEKTA; IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV; SODELOVANJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV; VODENJE IN SODELOVANJE V INTERNIH IN MEDINSTITUCIONALNIH TIMIH IN STROKOVNIH KOMISIJAH; VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJ; PRIPRAVA PLANA DELA IN POROČIL TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG.