Podjetje: Center za socialno delo Ljubljana

Naslov: Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

–IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA,
–IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,
–SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV,
–VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROČILA,
–SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
–IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMOČNIKA DIREKTORJA