Podjetje: Center za socialno delo Gorenjska

Naslov: Koroška cesta 19 , 4000 KRANJ

IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELOVANJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, PRIPRAVA POROČIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, …