Podjetje: Center za socialno delo Maribor

Naslov: Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR

IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,
VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV,
SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV,
VODNJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROČIL,
SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMOČNIKA DIREKTORJA
.