Podjetje: CSD Osrednja Slovenija – vzhod; Enota Domžale

Naslov: Masljeva ulica 3 , 1230 DOMŽALE

IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA. IZVAJA SOCIALNO VARSTVENE STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV. SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV. VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROČILA. SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA. IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMOČNIKA DIREKTORJA.