Podjetje: Center za socialno delo Koroška

Naslov: Ozka ulica 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC

IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO PREDPISIH NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, IZVAJA UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA NA PODROČJU VARSTVA OTROK, MLADOSTNIKOV, DRUŽINE, ODRASLIH, INVALIDOV, PRAVNEGA VARSTVA IN DEJAVNOSTI KRIZNEGA CENTRA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE, IZVAJA SOCIALNOVARSTVENE STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, VODI UPRAVNE POSTOPKE, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROČILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA, POMOČNIKA DIREKTORJA IN ZAPOSLENIH, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČIJ