Podjetje: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Naslov: KOLODVORSKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM,
ZBIRANJE PODATKOV IN POSREDOVANJE DOPISOV STRANKAM ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA,
VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH EVIDENC,
PRIPRAVA NA ZAJEM IN ZAJEM DOKUMENTARNEGA GRADIVA,
DAJANJE INFORMACIJ STRANKAM,
OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ADMINISTRATIVNIH DEL,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU PODROČJA DEJAVNOSTI IN PO NALOGU NADREJENIH