Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Naslov: AŠKERČEVA CESTA 6, 1000 LJUBLJANA

SPLOŠNI OPIS: IZVAJANJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE STROKOVNO-ADMINISTRATIVNEGA DELA , IZVAJANJE POSTOPKOV POVEZANIH S PODROČJEM DELA, VODENJE RAZNIH KARTOTEK , EVIDENC, ZAPISOV, PRIPRAVA, UREJANJE, KNIŽENJE ALI VZDRŽEVANJE RAZNIH GRADIV, ARHIVOV IN DOKUMENTACIJE, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE, SPEMLJANJE VSEH VRST RAZPISOV IN POZNAVANJE PRAVNIH PREPISOV S PODROČJA DELA, SODELOVANJE PRI DRUGIH DELIH, KI VSEBINSKO SODIJO V OKVIR DELOVNEGA MESTA PO NALOGU TAJNIKA OZIROMA VODJE ORGANIZACIJSKE ENOTE.
PODROBNEJŠI OPIS: OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH DEL NA KATEDRI, RAZPOREJANJE POŠTE, UREJANJE DOKUMENTACIJE NA KATEDRI, ZA PEDAGOŠKO IN RAZISKOVALNO DELO, PISANJE ZAPISNIKOV, DAJANJE INFORMACIJ STRANKAM, VODENJE RAZLIČNIH EVIDENC IN KARTOTEK NA KATEDRI.