Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

Naslov: VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ IN TEČAJE, SODELOVANJE Z USTREZNIMI KOMISIJAMI, IZDELOVANJE POROČIL ZA UNIVERZO IN MIZŠ, VODENJE VPISA IN DIPLOMANTOV NA DOKTORSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH, SODELOVANJE S KOORDINATORJI PRI PRIPRAVI URNIKA, KOORDINIRANJE IZPLAČIL ZA IZVAJANJE PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA, KOORDINIRANJE IZVEDBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA V SKLADU Z URNIKOM, SPREMLJANJE IN OBRAVNAVA POSTOPKOV S PODROČJA ŠTUDENTSKIH ZADEV PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA, INFORMIRANJE ŠTUDENTOV IN SVETOVANJE V ZVEZI S PODIPLOMSKIM ŠTUDIJEM, SPLOŠNI OPIS: OPRAVLJANJE DELA NA OŽJIH STROKOVNIH PODROČJIH, OPRAVLJANJE TEHNIČNO ADMINISTRATIVNIH DEL (PISANJE ZAPISNIKOV, PRIPRAVA POROČIL, FOTOKOPIRANJE), SPEMLJANJE IN IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV POVEZANIH S PODROČJEM DELA, VODENJE RAZNIH KARTOTEK , EVIDENC IN POSLOVANJA, PRIPRAVA, UREJANJE, KNIŽENJE ALI VZDRŽEVANJE RAZNIH GRADIV IN DOKUMENTACIJE, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROČJE DELOVNEGA MESTA IN NALOG PO NALOGU VODJE