Podjetje: PAPILOT ZAVOD ZA VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA, LJUBLJANA

Naslov: Zasavska cesta 42 , 1231 LJUBLJANA – ČRNUČE

IZVAJANJE INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH OBRAVNAV, IZVAJANJE STRUKTURIRANIH INTERVJUJEV, TIMSKO DELO, SODELOVANJE Z DELODAJALCI, SPREMLJANJE OBRAVNAV, NUDENJE PSIHOSOCIALANE PODPORE, POKLICNO USMERJANJE, ZBIRANJE HETEROANAMNESTIČNIH PODATKOV.